ΕΥΦΥΪΑ & ΦΥΛΗ: Αποδόμηση των αντιρατσιστικών μυθευμάτων

Στη σημερινή κοινωνία, που η πολιτική ορθότητα έχει διαβρώσει τα πάντα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη και στον κόσμο της επιστήμης, η σωστή, ενδελεχής μελέτη έχει εκλείψει. Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους η ευφυΐα εξαρτάται σε υψηλότερο βαθμό από τα γενετικά στοιχεία του ατόμου (άρα και από τη φυλή), και σε μικρότερο βαθμό από περιβαλλοντικά στοιχεία.

Αρχικά, πρέπει να διασαφηνιστεί πως γεωγραφικά πρότυπα ενδέχεται να υποδεικνύουν μία συσχέτιση ανάμεσα στη γεωγραφία και τις ιδιότητες που παρουσιάζουν οι πληθυσμοί, καταρρίπτοντας έτσι, την υπόθεση της μη ύπαρξης της φυλής. Παρατηρείται μία γενική τάση για ομοιομορφία, δηλαδή οι πληθυσμοί παρουσιάζονται περισσότερο όμοιοι σε περιοχές που κατοικούν κοντά, ενώ παρουσιάζονται ανόμοιοι σε περιοχές απομακρυσμένες μεταξύ τους. Αυτό το πρότυπο είναι από τα πιο περίπλοκα, που σχετίζονται με τη φυλή και τις διαφορές μεταξύ των. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εξελικτικές διαφορές που εμφανίζονται λόγω διαφορετικής προσαρμοστικότητας από μέρος σε μέρος, όπως είναι η δρεπανοκυτταρική αναιμία (κυτταρική αναιμία, λόγω μετάλλαξης του φυσιολογικού γονιδίου της αιμοσφαιρίνης, καθιστώντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια να λαμβάνουν χαρακτηριστικό σχήμα δρεπάνου)  σε περιοχές της Αφρικής. Ακόμη ένα παράδειγμα αποτελεί η υψηλή προτίμηση του ατόμου για τροφές πλούσιες σε περιεκτικότητα λίπους (το χαρακτηριστικό αυτό ήταν προσαρμοστικό, όταν το φαγητό ήταν σπάνιο, στις σημερινές κοινωνίες όμως, μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία).

Πρόσφατα, μελέτες που διεξήχθησαν, υποθέτουν πως άνθρωποι που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, μπορεί να βαθμολογηθούν χαμηλότερα σε δοκιμές γενικής νοημοσύνης, συγκριτικά με άλλους, που προέρχονται από την Ευρώπη ή την Ανατολική Ασία. Σημαντικά επιστημονικά στοιχεία διευκρινίζουν πως μπορούν να βρεθούν διαφορές στην ευφυΐα, ανάλογα με τη φυλή ενός ατόμου (Rushton & Jensen, 2009). Για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, οι παραπάνω επιστήμονες συνέλεξαν πληροφορίες για τη συσχέτιση της γενικής νοημοσύνης, της γενετικής και της φυλής. Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια μελέτη, με βάση 10 στοιχεία που βρέθηκαν να συσχετίζονται με τη νοημοσύνη: 1) τις διάφορες βαθμολογίες τεστ νοημοσύνης, ανά τον κόσμο, 2) τον παράγοντα g, μία μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τη σύνοψη των γνωστικών ικανοτήτων σε ψυχομετρικά τεστ, 3) διαφορές στην κληρονομικότητα των ατόμων, 4) διαφορές στο μέγεθος του εγκεφάλου, 5) τις πιθανές διαφορές μεταξύ των μελετών που σχετίζονται με διαφυλετική υιοθεσία, 6) πιθανές διαφορές μεταξύ σχετικών μελετών με φυλετικές προσμίξεις, 7) αποτελέσματα που σχετίζονται με τη διαφορά από τη μέση τιμή που εμφανίζεται σε έρευνες, 8) πιθανά γνωρίσματα που σχετίζονται με την ιστορία και τη ζωή του ατόμου, 9) τις έρευνες που σχετίζονται με την προέλευση των ειδών και ιδιαίτερα του ανθρώπου και 10) έρευνα από τις εξηγήσεις που βασίζονται απλώς στην κουλτούρα του ατόμου και τη φτώχεια των προβλεπόμενων προβλέψεων. Με βάση όλα τα στοιχεία που συλλέγονται από τη μελέτη, συμπεραίνεται πως οι Ευρωπαίοι τείνουν να έχουν μεγαλύτερο εγκέφαλο, καθώς και υψηλότερα επίπεδα IQ από ό, τι οι υποσαχάριοι κάτοικοι (Αφρικανοί) και οι διαφορές αυτές είναι περίπου 50-80% κληρονομήσιμες.

Ενάντια στο επιχείρημα των αντιφυλετιστών πως αυτό που επηρεάζει το δείκτη IQ δεν είναι το γενετικό υπόβαθρο αλλά εξωτερικοί παράγοντες όπως η εκπαίδευση και η οικονομική κατάσταση του ατόμου έρχονται να προστεθούν και επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο(!) δηλαδή πως ο γενετικός κώδικας μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις φαινοτυπικές σχέσεις μεταξύ του δείκτη IQ. Μελέτες σε δίδυμα αδέλφια έχουν τεκμηριώσει πως υπάρχουν γονίδια, υπεύθυνα για τους “περιβαλλοντικούς παράγοντες” που προκύπτουν στη ζωή του ατόμου, όπως το κοινωνικό στάτους και η εκπαίδευση. Άτομα που έχουν υψηλότερα σκορ σε τεστ νοημοσύνης, τείνουν να καταλαμβάνουν θέσεις που να έχουν καλύτερο κοινωνικό στάτους και να έχουν καλύτερη επίδοση σε τέτοιες εργασίες. Τέλος, υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης σε παιδιά, δείχνουν πως αυτά θα έχουν μια προδιάθεση να εργασθούν σε δουλειές με καλύτερα στάτους, όπως επίσης και να παραμένουν στην εκπαίδευση περισσότερο (καταλαμβάνοντας συγκεκριμένα ακαδημαϊκά πεδία) συγκριτικά με παιδιά που έχουν χαμηλότερα σκορ (Plomin & Deary, 2015 – Deary, 2013 – Turkheimer, 2000 – Herrstein & Murray, 1994). Με τον τρόπο αυτό, καταρρίπτονται και οι λανθασμένα τεκμηριωμένες απόψεις των συστημικών φερέφωνων, που μετασχηματίζουν με… προκρούστειες μεθόδους τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, για να ταιριάζουν στην «ιδεολογία» τους.

Γίνεται, λοιπόν, προφανές, πως υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στις φυλές που ξεχωρίζουν τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και υπερβαίνουν κατά πολύ τις νεοαριστερές θεωρίες  περί «κοινωνικού κατασκευάσματος». Συνεπώς, καταρρίπτονται τα ψεύδη και αντιεπιστημονικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούν αριστεροί και δεξιοί διεθνιστές περί της ομοιότητας όλων των φυλών, αποκαλώντας μάλιστα εμάς τους Εθνικιστές «αμόρφωτους». Όταν, λοιπόν, ερωτάται κανείς πως τεκμαίρεται η ξεχωριστή ευφυΐα της Φυλής μας, μπορεί εύκολα να παραθέσει τα παραπάνω στοιχεία.

Είναι τέλος καλό να σημειωθεί, πως σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας -των οποίων η ιδεολογία χωλαίνει διότι αντίκειται στην φύση- οι δικές μας Ιδέες, ο τρόπος ζωής και δράσης είναι απόλυτα εναρμονισμένος με τους φυσικούς νόμους εξασφαλίζοντας την συνέχεια της Φυλής και του Έθνους μας. Έτσι δεν είναι υπερβολή να ορίσουμε τον Εθνικισμό ως την φυσική ιδεολογία των λαών, καθώς μόνο μέσω αυτού μπορούν οι λαοί να διατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να προοδεύσουν και να εξελιχθούν και άρα μακροχρόνια θα είναι η μοναδική ιδεολογία που θα επιβιώσει στο πέρασμα των αιώνων.

Νεφέλη Κ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *