Οργανωτικός συντονισμός Μετώπου Νεολαίας!

  • Υποδοχές νέων συναγωνιστών
  • Ανακοίνωση του καλοκαιρινού party
  • Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Θερμοπυλών μνήμη/νέο αγωνιστικό έτος
  • ΔΩΡΕΑΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Στις 10 Ιουλίου στον Πειραιά! Άπαντες παρόντες.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *